Naučné stezky Středočeského kraje

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

start:vodopady [19.10.2011 01:10]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
start:vodopady [24.07.2013 22:44] (aktuální)
jst [Vodopády]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Vodopády ====== ====== Vodopády ======
- 
-{{ start:vodopad.jpg?170|Ilustrační foto: Vodopád.}} 
  
 Vodopády vznikají tam, kde voda překonává výškové stupně. Mohou vznikat nejrůznějším způsobem - na vrstvě pevné horniny, přehrazením toku pěnovcem, nebo tím, že se hlavní tok rychle zahloubí a přítoky prostě nestačí vyhloubit si dostatečně své údolí. Každý vodopád je z geologického hlediska jen krátkodobá záležitost. Vodní eroze v něm je tak velká, že se posouvá postupně proti směru toku, až nakonec zanikne. Vodopády vznikají tam, kde voda překonává výškové stupně. Mohou vznikat nejrůznějším způsobem - na vrstvě pevné horniny, přehrazením toku pěnovcem, nebo tím, že se hlavní tok rychle zahloubí a přítoky prostě nestačí vyhloubit si dostatečně své údolí. Každý vodopád je z geologického hlediska jen krátkodobá záležitost. Vodní eroze v něm je tak velká, že se posouvá postupně proti směru toku, až nakonec zanikne.
 
Poslední úprava: 24.07.2013 22:44