Péče o chráněné území

DSC_3101V letošním roce jsme se domluvili se Správou CHKO Křivoklátsko na pomoci při zajištění potřebných prací pro údržbu přírodní rezervace Kabečnice, která se nachází na svahu nad Berounkou u Žloukovic.

Vlastní práci předcházelo dojednání toho,co je potřeba udělat pro zajištění vhodného prostředí pro vzácnou a ohroženou floru a faunu žijící v rezervaci. Prostředí vlastní rezervace je tvořeno jednak lesními porosty a jednak bezlesím na skalách. Zajímavou část rezervace tvoří plošinka nad prudkým svahem se skalními výchozy , kterou místní lidé nazývají  Placina. Ještě v 50. letech dvacátého století  tu bývalo malé políčko, to bylo později  zalesněno, ale ne s velkým úspěchem, spíše zde převládly sukcesní stadia křovin trnek, šípků a hlohů. Právě tato postupující křovinatá sukcese začala ohrožovat teplomilnou květenu suchých trávníků, skal a skalních štěrbin. V posledních letech se navíc v houští křovin začala ukrývat černá zvěř, která  na poslední ch zbytcích trávníku s výskytem koniklece začala přerývat do hloubky půdu a tím ohrožovat výskyt chráněných konikleců lučních a dalších bylin.

Právě proto konečná dohoda Václavem Somolem ze Správy CHKO Křivoklátsko byla, že v letošním roce provedeme redukci křovin po jejich okrajích a jejich nálety v suchomilných trávnících. Souvislé porosty křovin budou zatím ponechány bez zásahu a od keřů se tak uvolní ještě ty části, ve kterých je velká pravděpodobnost úspěšné regenerace trávníků. Po vyřezání křovin a zatření pařízků herbicidem proti opětovnému zmlazení bude zásah vyhodnocen a rozhodnuto o dalším postupu.

Doufáme,  že touto naší prací přispějeme k ochraně vzácných ekosystémů charakteru lesostepi a skalní stepi a že i další generace zde uvidí na jaře kvetoucí koniklece, či ve větru mávající stébla  kavylů.

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Alej první rok po dosadbě

záloha2013červenec 212Projekt obnovy „Aleje u křížku ve Žloukovicích“ dospěl do další fáze. Po úspěšném provedení výsadby nových ovocných stromů a podzimní vydatné zálivce jsme po celou zimu sledovali alej, aby neutrpěla újmu poškozením od zvěře. Zima však byla mírná a bez dlouho trvající sněhové pokrývky a tak zvěř našla dost potravy jinde. Během dní, kdy napadl sníh jsme toho naopak využili, abychom ke stromkům nahrnuli hromady sněhu a zajistili tak dost vláhy pro jejich uchycení. Chladné a deštivé jaro pak novým třešním, jabloním a hrušním stejně jako lípě u křížku vyhovovalo. Během léta jsme kosili v aleji trávu, ale v červencových suchých a horkých dnech jsme museli požádat Sbor dobrovolných hasičů, aby nám pomohl stromky zalít. S touto pomocí výsadba přežila snad nejhorší a následující období bouřek již přineslo dostatek vláhy. Bohužel při jedné z bouřek došlo k rozlomení staré jabloně, která byla nakonec celá odstraněna. Máme v plánu za tuto jabloň vysadit do aleje dva nové stromky. Radost nám dělá to, že během celého roku se u nově vysazené lípy a stolku s lavicemi často zastavují místní občané i chataři.

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Společná brigáda s Klubem přátel Žloukovic

22. září jsme se sešli společně se členy Klubu přátel Žloukovic u křížku abychom odvedli další kus práce na našem projektu „Lípa u křížku a alej“. Počasí nám docela přálo a tak jsme dokončili vyčištění celé aleje od křovin, křovinořezy jsme ještě posekali trávu a výmladky keřu po jarním výřezu. Vše je tak již připraveno na závěrěčnou fázi projektu – vysazení stromů, instalace lavičky a stojanu s informační tabulí. Při této příležitosti jsme provedli též opravu nátěrů křížku, takže dnes září bílý podstavec opět do dálky a tvoří tak významný bod reprezentující naši kulturu v krajině. Foto na Rajčeti

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Posázavským Pacifikem k naučné stezce „Okolím Kácova“ (napsal Jiří Junek)

V ohbí řeky Sázavy na jejím středním toku mezi Zručí nad Sázavou a hradem Český Šternberk upoutá při jízdě motoráčkem Posázavského Pacifiku městys Kácov s dominanou zámku, kostela a zámeckého pivovaru. Na řece se to hemží nejrůznějšími loděmi, cestující ve vlaku a na lodích na sebe mávají. Motoráček jedoucí ze Světlé nad Sázavou nejprve zastaví v Kácově – zastávce, u kempu U Kouzelníka. Celý příspěvek

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Pozvánka na slavnostní otevření naučné stezky Okolím Kácova

Srdečně Vás zveme na slavnostní otevření naučné stezky Okolím Kácova, které se koná dne 14. 6. 2012 v 9 h. v kempu U Kouzelníka Kácov.
Stáhnout pozvánku ve formátu PDF (353 KB).

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Přípravy k otevření Naučné stezky okolím Kácova vrcholí

Logo ČSOP - černéProjekt v průběhu realizace na jaře 2012 byl ještě rozšířen a tak nyní pár týdnů před dokončením má již konečnou podobu. Původní projekt byl ještě rozšířen o další tři zastávky, věnované lesům a lesnictví a tak nyní má stezka celkově 10 zastávek. Rovněž po jednání s Klubem českých turistů byla část trasy, která vedla mimo značené turistické cesty doznačena v terénu jako nová turistická trasa žluté barvy. Vede od Koutského mlýna přes Polipsy a strání nad Čestínským potokem až k nádraží Kácov.
Finančně byl projekt zajištěn z prostředků státního podniku Lesy České republiky s.p., z dotace Středočeského kraje, z příspěvku obce Čestín a vlastních zdrojů ČSOP Naučné stezky ČR.
Na projektu významně spolupracovali Alena Šťovíčková, Jana Hradcová, Jana Pěkná, Daniel Korol, Soňa Křenová, Miroslava Sýkorová, František Procházka, Jaroslav Obermajer, Karel Drábek, Jakub Džurný, Josef Lemberk.
Teď zbývá jen již instalovat stojany s tabulemi v terénu a všichni mohou stezku navštívit buď 14.června při slavnostním zahájení nebo kdykoli později. Celý příspěvek

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Adventní mapování

Druhý adventní víkend jsme se vypravili na letošní závěr mapovací sezony. Tentokrát jsme si zvolili trasu podél Rakovnického potoka z Rakovníka na Křivoklát. Nakonec počasí a nemoci či jiné povinnosti zabránili větší účasti, přesto se těm, kteří přišli akce líbila. Nakonec jsme ani moc nezmokli a zakončili akci na adventních slavnostech na hradě Křivoklát a závěrečným hodnocením v oblíbeném místě v restauraci hotelu Sýkora. Celý příspěvek

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Naučná stezka Okolím Kácova

V letošním roce byl připraven projekt vybudování Naučné stezky Okolím Kácova. V průběhu roku byla zahájena práce v terénu, a především navázána bližší spolupráce s Městysem Kácov a s Lesní správou Kácov státního podniku Lesy ČR.
Kácov může nabídnout mnoho zajímavostí pro návštěvníky, kteří jej navštěvují, ať jsou to vodáci, pěší turisté, cyklisté nebo fandové železniční dopravy. Rovněž ti co přijedou navštívit místní věhlasný pivovar budou moci využít pro krátký výlet v okolí připravovanou naučnou stezku. Jednotlivá zastavení budou informovat jak o místních zajímavostech tak o přírodních hodnotách a také o lesnictví. Naučná stezka bude dlouhá 11,9 km, bude mít sedm zastávek . Jde o okružní trasu se startem a cílem na železničním nádraží Kácov.
Projekt je spolufinancován z dotace poskytnuté Středočeským krajem a z příspěvku podniku Lesy České republiky. Kromě podílu naší ZO ČSOP Naučné stezky ČR je projekt rovněž podporován Městysem Kácov.
Nová trasa bude otevřena na jaře 2012.

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Pomáháme s přípravou nové NS v Železném Újezdě

V pátek 11. 3. jsme vyrazili do Železného Újezdu, abychom hned v sobotu ráno mohli vyrazit do terénu a pomoci při vyřezávání křovin, kterými byla zarostlá stará cesta v krajině. Práce nám šla pěkně od ruky, což je vidět na fotografiích zde

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Terénní práce 11.-13. 3., NS v Železném Újezdě.

V termínu 11-13. 3. 2011 proběhnou práce v terénu na projektu venkovské NS v Železném Újezdě. Naše účast bude spočívat v pomoci při prořezání zarostlé cesty a v pomoci při realizaci panelů a fotografického panoramatu na rozhlednu.  Ubytování bude zajištěno v hotelu U Zeleného stromu Nepomuk. Bližší informace k organizaci budou rozeslány e-mailem.

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář