Lípa u křížku a obnova aleje Žloukovice

V roce 2012 jsme připravili další projekt, pro který jsme získali finanční podporu ze  Středočeského kraje.

Cílem projektu je obnovit výsadbu stromů v krajině Křivoklátska charakterizující zdejší život dřívějších zemědělců v souladu s přírodou a navázat tak na tradici v péči o krajinu. V projektu je řešeno vysazení lípy na místě u křížku v polích u Žloukovic. Dále projekt řeší ošetření a dosadbu ovocných dřevin na mezi podél polní cesty od křížku směrem k lesu.

Na křižovatce polních cest stojí drobná sakrální stavba – kovový křížek na vápnem natřeném kamenném podstavci . Vedle křížku roste v současnosti 1 lípa, která však nese známky poškození koruny. Pod lípou je umístěna starší lavička a místo je vyhledáváno místními občany i rekreanty jako místo zastavení v krajině, krátkého odpočinku s výhledem na stráně na břehu Berounky s přírodní rezervací  Kabečnice  Na místě rostl v minulosti ještě jeden velký strom, pravděpodobně také lípa, po kterém najdeme již jen pařez.

 Podél cesty od tohoto místa k lesu roste zanikající alej starých ovocných stromů – hrušní, jabloní a slivoní, které jsou delší dobu neudržovány. Alej roste podle mělkého příkopu, který není udržován sečením a zarůstá postupně keři a hromadí se v něm biomasa z nesklízené stařiny. Navíc při údržbě cesty byl shrnut drn z cesty a vytvořeny hromady zeminy právě v aleji.

V rámci projektu jsme upravili místo u křížku, vysadili zde novou lípu, udělali stůl s lavicemi vedle kterého je umístěna i nová informační tabule. V ovocné aleji jsmek vyřezali většinu křovin a prořezali suché větve starých stromů, z křovitých zmlazení slivoní jsme některé uvolnili a budeme je postupně zapěstovávat jako nové alejové stromy. Staré stromy byly ponechány jako významný prvek zvyšující biodiverzitu agrarní části krajiny. Do proluk jsme pak vysadili nové ovocné stromy,které jsme opatřili kůly a pletivem proti okusu zvěří. Alej tak postupně vyvoří opět celek. Kromě našich členů se na projektu podílela firma Živa a také členové z Klubu přátel Žloukovic.

Komentáře nejsou povoleny.