Péče o chráněné území

DSC_3101V letošním roce jsme se domluvili se Správou CHKO Křivoklátsko na pomoci při zajištění potřebných prací pro údržbu přírodní rezervace Kabečnice, která se nachází na svahu nad Berounkou u Žloukovic.

Vlastní práci předcházelo dojednání toho,co je potřeba udělat pro zajištění vhodného prostředí pro vzácnou a ohroženou floru a faunu žijící v rezervaci. Prostředí vlastní rezervace je tvořeno jednak lesními porosty a jednak bezlesím na skalách. Zajímavou část rezervace tvoří plošinka nad prudkým svahem se skalními výchozy , kterou místní lidé nazývají  Placina. Ještě v 50. letech dvacátého století  tu bývalo malé políčko, to bylo později  zalesněno, ale ne s velkým úspěchem, spíše zde převládly sukcesní stadia křovin trnek, šípků a hlohů. Právě tato postupující křovinatá sukcese začala ohrožovat teplomilnou květenu suchých trávníků, skal a skalních štěrbin. V posledních letech se navíc v houští křovin začala ukrývat černá zvěř, která  na poslední ch zbytcích trávníku s výskytem koniklece začala přerývat do hloubky půdu a tím ohrožovat výskyt chráněných konikleců lučních a dalších bylin.

Právě proto konečná dohoda Václavem Somolem ze Správy CHKO Křivoklátsko byla, že v letošním roce provedeme redukci křovin po jejich okrajích a jejich nálety v suchomilných trávnících. Souvislé porosty křovin budou zatím ponechány bez zásahu a od keřů se tak uvolní ještě ty části, ve kterých je velká pravděpodobnost úspěšné regenerace trávníků. Po vyřezání křovin a zatření pařízků herbicidem proti opětovnému zmlazení bude zásah vyhodnocen a rozhodnuto o dalším postupu.

Doufáme,  že touto naší prací přispějeme k ochraně vzácných ekosystémů charakteru lesostepi a skalní stepi a že i další generace zde uvidí na jaře kvetoucí koniklece, či ve větru mávající stébla  kavylů.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuálně. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.