Obnova parku v Kácově

Projekt  výsadby dřevin při obnově parku v Kácově.       

Městys Kácov se rozhodl obnovit park na místě, kde byl plně funkční park za první republiky. Tehdy se jednalo o upravenou parkovou plochu, která sloužila jak místním občanům, rodinám s dětmi, tak také výletním návštěvníkům. Kácov byl v té době známým letoviskem. Nyní se místní samospráva společně s občany rozhodli tento park obnovit. Park v podstatě po 2. světové válce zanikl, do dnešního dne se zachovala jedna lavička a dvě vzrostlé lípy. Protože pozemek byl evidován jako lesní, byl v souladu s lesním zákonem zalesněn hospodářskými dřevinami. Tyto dřeviny však byly zcela zničeny při vichřici, která Kácov zasáhla. Po této kalamitě Městys Kácov rozhodl o obnově parku, pozemek vyčistil, osel travou a evidenčně jej převedl z kultury les mezi ostatní plochy se způsobem využití zeleň. Na naší ZO ČSOP se obrátila paní starostka se žádostí o pomoc při realizaci výsadby stromů. V projektu se jedná o provedení vlastní výsadby 5 odrostlých sazenic ovocných a listnatých stromů původní provenience. Stromy budou v tomto počtu vysazeny s ohledem na jejich prostorové nároky a zajištění dostatku světla pro jejich zdravý vývoj a s ohledem na velikost pozemku parku. Vysazené stromy budou ošetřeny po výsadbě zálivkou, přihnojením a osazeny upevňovacími kůly. Nyní sháníme na tento projekt finanční prostředky. Letos jsme žádali o podporu v rámci malých grantů pro jarní výsadby Nadaci partnerství. Byla to naše první žádost podaná k této nadaci a bohužel jsme neuspěli. Alespoň jsme získali nové zkušenosti a pokusíme se žádost podat v podzimním termínu. 

Komentáře nejsou povoleny.