Péče o přírodu

K naší foto_kabecnicečinnosti patří také péče o chráněné části přírody. Podílíme se na plánovaných zásazích v chráněných územích, které mají za cíl přispět k udržení či zlepšení stavu v rezervacích závislých nějakým způsobem na činnosti lidí. V České republice se jedná především o stanoviště bezlesá, která přirozeně inklinují k přeměně na lesní, tím že postupně zarůstají dřevinami. Přirozené bezlesí se vyskytuje tam, kde některé lokální podmínky brání vzniku lesa, například tím, že stanoviště je extremně suché nebo zde je příliš mělký půdní horizont, případně na skalách chybí úplně. Velké množství bezlesých ploch vzniklo v souvislosti se zemědělským hospodařením a tady je to právě lidská činnost, která brání tomu, aby tyto plochy zarostly keři a stromy. Postupně se změnil způsob zemědělského hospodaření a řada ploch přestala být již pro zemědělce z hlediska produkce zajímavá. Často se jedná o lokality, které jsou naopak velmi bohaté, co se týká počtu druhů rostlin a živočichů. A zde je pak naše pole působnosti, abychom pomohli zabránit zániku takových cenných ploch.

Komentáře nejsou povoleny.