Naučné stezky Středočeského kraje

Chladné moře

V ordoviku ležel budoucí Český masiv na silně členitém severozápadním okraji superkontinentu Gondwana, asi na 40 - 60 stupni jižní šířky. Severozápadně od ní, již v mírném pásu, ležel menší kontinent Baltika (dnešní severní Evropa), na rovníku pak kontinent Laurentia. Během ordoviku se kontinenty k sobě pomalu přibližovaly a na jeho konci se srazily. Ve Skotsku a v Norsku se vyvrásnila rozsáhlá horská pásma.

I když se budoucí Český masiv postupně posunoval k severu a tedy do teplejšího pásma, na konci ordoviku jej zastihlo velké ochlazení. Od jižního pólu postupovalo zalednění, u nás máme chladnovodní mořskou faunu a po hladině moře pluly ledovce.

Výlety

Kazín Chladné moře Popis oblasti Ze všech ordovických souvrství v Barrandienu je nejmocnější souvrství letenské, které dosahuje až 650 m. Rychle se v něm střídají …
Plešivec Chladné moře Popis oblasti Plešivec je výrazný kopec nad hlubokým údolím Litavky na jedné straně a nad Hostomickou kotlinou na straně druhé. Pevné křemence, …
 
Poslední úprava: 24.07.2013 22:46