Naučné stezky Středočeského kraje

Vodopády

Vodopády vznikají tam, kde voda překonává výškové stupně. Mohou vznikat nejrůznějším způsobem - na vrstvě pevné horniny, přehrazením toku pěnovcem, nebo tím, že se hlavní tok rychle zahloubí a přítoky prostě nestačí vyhloubit si dostatečně své údolí. Každý vodopád je z geologického hlediska jen krátkodobá záležitost. Vodní eroze v něm je tak velká, že se posouvá postupně proti směru toku, až nakonec zanikne.

Výlety

Stradonická rokle Tropické pralesy, Vodopády, Kaňony Popis oblasti Poměrně propustné slepence karbonského stáří nanesl do karbonské pánve vodní tok. Dokládá to tvar a ohlaze…
 
Poslední úprava: 24.07.2013 22:44