Naučné stezky Středočeského kraje

Velké řeky

V třetihorách vznikly podkrušnohorské pánve, ve kterých se ukládala rostlinná hmota - budoucí hnědé uhlí. Říční síť tehdy byla zcela jiná, krajina zarovnaná, jen v místech dnešních Doupovských hor se tyčila mohutná sopka a v místech dnešního Českého středohoří řada sopek menších. Hluboká říční údolí tehdy ještě neexistovala.

Řeky nanesly štěrky a písky, jen v místech, kde byly tišiny, se uložilo jílovité bahno.

Výlety

Hlavačov Velké řeky Popis oblasti [Ilustrační foto: Hlavacov] V Mostecké pánvi u Žatce je velký naplavený kužel - Žatecká delta. Materiál sem naplavila mohutná řeka, k…
Sulava Velké řeky Popis oblasti Ve výšce 150 - 170 m nad dnešní hladinou Vltavy a Berounky jsou ostrůvkovitě zachované zbytky štěrků a písků, nanesené sem v třetiho…
 
Poslední úprava: 24.07.2013 22:44