Naučné stezky Středočeského kraje

Kaňony

Kaňon je údolí se strmými, často i kolmými svahy. Vznikají ve velmi odolných horninách, nebo tam, kde se neprojevuje eroze tekoucí vody (tedy tam, kde je tekoucí vody tak na potok nebo řeku, která vyhloubí kaňon, ale už ne tolik, aby také snesla jeho stěny). Tekoucí voda také mizí do podzemí tam, kde jsou silně propustné horniny nebo tam, kde jsou dutiny - jeskyně, kterými může protékat.

Kaňonovité údolí Vltavy nad Prahou většinou zatopila voda přehrad vltavské kaskády. Berounka, protékající vápencovou krajinou v Českém krasu, vytvořila kaňon. Kaňonovitý charakter mají i údolí, kterými protékají její přítoky. Oblast kaňonů je pískovcové Kokořínsko.

Také některé sprašové rokle jsou miniaturní kaňony, výjimečně mohou jako kaňony vypadat i údolí ve slepencích nebo i v pevných vyvřelinách.

Výlety

Císařská rokle Kaňony Popis oblasti [Ilustrační foto: Císařská rokle] Císařská rokle je součást Národní přírodní rezervace Koda, jedné z nejhodnotnějších částí Chráněné kraj…
Stradonická rokle Tropické pralesy, Vodopády, Kaňony Popis oblasti Poměrně propustné slepence karbonského stáří nanesl do karbonské pánve vodní tok. Dokládá to tvar a ohlaze…
Zeměšská rokle Kaňony Popis oblasti [Ilustrační foto: Zeměšská rokle] V dobách ledových byla většina krajiny bez souvislé vegetace, Vítr mohl z velkých loch snadno odnášet d…
 
Poslední úprava: 24.07.2013 22:42