Naučné stezky Středočeského kraje

Tropické pralesy

Český masiv přicestoval z chladných míst na jižní polokouli až do dnešního severního mírného pásu. Na konci prvohor byl severně od rovníku. Tomu odpovídalo i podnebí - teplé a vlhké. V mezihorských pánvích se vytvořila jezera a bažiny. Z odumřelé vegetace vznikly sloje černého uhlí.

Řeky přinášely do pánve velké množství materiálu. I zvětrávání probíhalo v teplém klimatu rychle. Z nánosů vznikly pískovce, slepence a arkosy. V jemných, původně jílovitých horninách se zachovaly zkameněliny rostlin a někdy i živočichů.

Výlety

Dvořákova stezka Tropické pralesy, Skály Popis oblasti [Ilustrační foto: Dvořákova stezky] Ve svrchním devonu se srazila pevnina Gondwana na jihu s kontinentem Laurussie na s…
Okolí Rakovnika Tropické pralesy Popis oblasti Na více místech v okolí Rakovníka (ale i Kladna, Lán a Slaného) se nacházejí zkřemenělá dřeva („araukarity“). Místní lidé si z…
Stradonická rokle Tropické pralesy, Vodopády, Kaňony Popis oblasti Poměrně propustné slepence karbonského stáří nanesl do karbonské pánve vodní tok. Dokládá to tvar a ohlaze…
 
Poslední úprava: 24.07.2013 22:46