Naučné stezky Středočeského kraje

Nejstarší oceán a moře

Na dno nejstarších oceánů se ukládaly vrstvy hornin ve starohorách – proterozoiku. Dnes je můžeme najít na mnoha místech v Českém masivu, pokud nebyly překryty vrstvami mladších hornin. Ve středních Čechách je najdeme v Barrandienu, ale také v Moldanubiku. Proterozoické horniny jsou často přeměněné a často v nich nenalézáme dostatek zkamenělin, což činí obtíže při jejich odlišování od mladších hornin.

Výlety

Miličín Nejstarší oceán a moře Popis oblasti Nejstarší horniny u nás patří moldanubiku. Je to složitý komplex často silně metamorfovaných a hlubinných hornin v jižní…
Větrušické rokle Nejstarší oceán a moře Popis oblasti [Ilustrační foto: Větrušické rokle] Vyvřelé i usazené horniny proterozoika ve stěně kaňonu Vltavy se sutěmi, které místy …
Votice Nejstarší oceán a moře Popis oblasti Nejstarší horniny u nás patří moldanubiku. Je to složitý komplex často silně metamorfovaných a hlubinných hornin v jižní…
Závist u Zbraslavi Sopky, Nejstarší oceán a moře Popis oblasti V proterozoiku se vulkanická činnost projevila především podmořskými výlevy láv. Je soustředěna do výrazných pr…
 
Poslední úprava: 24.07.2013 22:46