Naučné stezky Středočeského kraje

Toulky minulostí

Chronologické třídění podle doby vzniku cíle výletu:

Chladné moře V ordoviku ležel budoucí Český masiv na silně členitém severozápadním okraji superkontinentu Gondwana, asi na 40 - 60 stupni jižní šířky. Severozápadně od ní, j…
Nejstarší oceán a moře Na dno nejstarších oceánů se ukládaly vrstvy hornin ve starohorách – proterozoiku. Dnes je můžeme najít na mnoha místech v Českém masivu, pokud nebyly překryty …
Tropické pralesy Český masiv přicestoval z chladných míst na jižní polokouli až do dnešního severního mírného pásu. Na konci prvohor byl severně od rovníku. Tomu odpovídalo i po…
 
Poslední úprava: 19.10.2011 01:10