Naučné stezky Středočeského kraje

Toulky krajinou

Tématické třídění výletů:

Jeskyně Jeskyně jsou podzemní prostory, které vznikly přirozenou cestou, pokud jde o prostory vertikální, jsou to propasti. Štoly jsou na rozdíl od jeskyní lidským výtv…
Kaňony Kaňon je údolí se strmými, často i kolmými svahy. Vznikají ve velmi odolných horninách, nebo tam, kde se neprojevuje eroze tekoucí vody (tedy tam, kde je tekouc…
Ostrovy Když moře zaplavuje pevninu, zůstávají nad vodou kopce a hory jako ostrovy nebo skupiny ostrovů. Příboj je postupně obrušuje, zmenšují se a časem mohou zaniknou…
Pouště Poušť si obvykle představujeme jako suchou, nekonečnou pustou plochu bez života. I u nás byla geologická období, ve kterých se tvořily pouště. dokonce některé v…
Skály Skály jsou vlastně místa, kde vychází horninový podklad až na povrch. Jsou tvořeny odolnými horninami, nebo jsou v místech zvýšené eroze. Vždy však přitahovaly …
Sopky Podle statistiky UNESCO zahynulo při sopečných výbuších za posledních 500 let 200 000 lidí. Asi 200 milionů mohou činné sopky ohrozit. Snad nejznámější katastro…
Velké řeky V třetihorách vznikly podkrušnohorské pánve, ve kterých se ukládala rostlinná hmota - budoucí hnědé uhlí. Říční síť tehdy byla zcela jiná, krajina zarovnaná, je…
Vodopády Vodopády vznikají tam, kde voda překonává výškové stupně. Mohou vznikat nejrůznějším způsobem - na vrstvě pevné horniny, přehrazením toku pěnovcem, nebo tím, že…
 
Poslední úprava: 19.10.2011 01:09