Naučné stezky Středočeského kraje

Seznam výletů

Císařská rokle Kaňony Popis oblasti [Ilustrační foto: Císařská rokle] Císařská rokle je součást Národní přírodní rezervace Koda, jedné z nejhodnotnějších částí Chráněné kraj…
Číčovický kamýk Ostrovy Popis oblasti [Ilustrační foto: Číčovický kamýk] Na jihu vznikaly Alpy, která tlačily na český masiv. Ten byl v té době zarovnán, z paroviny vyčnívaly…
Dvořákova stezka Tropické pralesy, Skály Popis oblasti [Ilustrační foto: Dvořákova stezky] Ve svrchním devonu se srazila pevnina Gondwana na jihu s kontinentem Laurussie na s…
Hlavačov Velké řeky Popis oblasti [Ilustrační foto: Hlavacov] V Mostecké pánvi u Žatce je velký naplavený kužel - Žatecká delta. Materiál sem naplavila mohutná řeka, k…
Kazín Chladné moře Popis oblasti Ze všech ordovických souvrství v Barrandienu je nejmocnější souvrství letenské, které dosahuje až 650 m. Rychle se v něm střídají …
Kodská jeskyně Jeskyně Popis oblasti V dobách ledových byla většina krajiny bez souvislé vegetace, Vítr mohl z velkých loch snadno odnášet drobná zrníčka hornin a vytvořit …
Miličín Nejstarší oceán a moře Popis oblasti Nejstarší horniny u nás patří moldanubiku. Je to složitý komplex často silně metamorfovaných a hlubinných hornin v jižní…
Nová Ves u Kolína Ostrovy Popis oblasti [Ilustrační foto: Nová Ves u Kolína] Na jihu vznikaly Alpy, která tlačily na český masiv. Ten byl v té době zarovnán, z paroviny vyčníva…
Okolí Rakovnika Tropické pralesy Popis oblasti Na více místech v okolí Rakovníka (ale i Kladna, Lán a Slaného) se nacházejí zkřemenělá dřeva („araukarity“). Místní lidé si z…
Písečný přesyp u Píst Pouště Popis oblasti Před více než 1000 lety nanášelo Labe štěrky a písky. Řeka často měnila koryto. Vítr vyvál ze štěrkopísku písek a nahromadil ho do kopců…
Plešivec Chladné moře Popis oblasti Plešivec je výrazný kopec nad hlubokým údolím Litavky na jedné straně a nad Hostomickou kotlinou na straně druhé. Pevné křemence, …
Podlešínská skalní jehla Skály Popis oblasti [Ilustrační foto: Císařská rokle] Ve svrchním devonu se srazila pevnina Gondwana na jihu s kontinentem Laurussie na severu. Vzniklo rozsáh…
Stradonická rokle Tropické pralesy, Vodopády, Kaňony Popis oblasti Poměrně propustné slepence karbonského stáří nanesl do karbonské pánve vodní tok. Dokládá to tvar a ohlaze…
Sulava Velké řeky Popis oblasti Ve výšce 150 - 170 m nad dnešní hladinou Vltavy a Berounky jsou ostrůvkovitě zachované zbytky štěrků a písků, nanesené sem v třetiho…
Větrušické rokle Nejstarší oceán a moře Popis oblasti [Ilustrační foto: Větrušické rokle] Vyvřelé i usazené horniny proterozoika ve stěně kaňonu Vltavy se sutěmi, které místy …
Votice Nejstarší oceán a moře Popis oblasti Nejstarší horniny u nás patří moldanubiku. Je to složitý komplex často silně metamorfovaných a hlubinných hornin v jižní…
Vrch Baba u Kosmonos Sopky Popis oblasti [Ilustrační foto: Vrch Baba u Kosmonos] Po ústupu druhohorního moře bylo pod tlakem alpinského vrásnění zdejší území vyzdviženo a rozlámán…
Závist u Zbraslavi Sopky, Nejstarší oceán a moře Popis oblasti V proterozoiku se vulkanická činnost projevila především podmořskými výlevy láv. Je soustředěna do výrazných pr…
Zeměšská rokle Kaňony Popis oblasti [Ilustrační foto: Zeměšská rokle] V dobách ledových byla většina krajiny bez souvislé vegetace, Vítr mohl z velkých loch snadno odnášet d…
 
Poslední úprava: 19.10.2011 01:09